Web Obce

Tříkrálová sbírka

Poslední aktualizace:

Tradice sbírky tří králů pochází ze středověku, kdy chodily chudé děti po domech zpívajíce koledu My tři králové, převlečeny za tři krále. Posvěcenou křídou psali nad dveře K+M+B a přeslušný letopočet. Tradice byla přerušena po roce 1948 se změnou režimu. Charita Česká republika pořádá tříkrálovou sbírku od roku 2000 po celé republice. Tříkrálovou sbírku pro Chválovice organizuje Mgr. Petr Tobek, duchovní správce zbýšovské farnosti. Tři králové zde chodí od roku 2013.

Cílem sbírky je umožnit dárcům podílet se na charitativní činnosti a hlavně pomoci lidem v nouzi a potřebným v daném regionu.

Pomoc z výnosu sbírek


Všeobecně rozdělení pomoci
Prostředky získané ve sbírce nyní poputují na společné celorepublikové konto, následně jsou pak rozděleny podle tradičního klíče - 65 % se vrací zpět do naší organizace, 15 % je určeno pro větší diecézní projekty, 10 % na humanitární pomoc v ČR i zahraničí, 5 % na projekty Charity ČR a 5 % pokrývá náklady na uspořádání sbírky v celé ČR. 2014:
Klub Dobrý den vKutné Hoře očekává dar 30 000 Kč na podporu aktivního života osob ZTP a jejich zapojení do společnosti. 50 000 Kč se plánuje poslat do Mobilního hospice Anežky České v Červeném Kostelci na materiální a zdravotnické vybavení. Do Poličky plánuje charita vyslat 100 000 Kč do Denního stacionáře pro pomoc lidem s mentálním postižením.

Konkrétní pomoc v našem regionu pro rok 2015:
Oblastní charita Kutná Hora - Středisko rané péče: 160 000 Kč - Stavební úpravy Střediska rané péče - Podpora rodin s hendikepovaným dítětem, vytvoření zázemí ambulantní služby pro klienty.

Konkrétní pomoc v našem regionu pro rok 2016:
- Středisko Na Sioně Kutná Hora - stavební úpravy střediska, které pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi
- Centrum Domek Čáslav - provoz volnočasových aktivit a předškolního klubu pro děti z Čáslavi a okolí
- Sociálně terapeutická dílna Maják - aktivity a provoz
- Dobrovolnické centrum Kutná Hora a Čáslav - provozní činnost, podpora dobrovolnické činnosti v nemocnici, LDN a domově důchodců
- Přímá pomoc klientům v tíživé sociální situaci - mimořádná pomoc klientům v nouzi
- Pomoc do Indie - rozvoj humanitárních projektů (rekvalifikační kruzy pro nevyučenou mládež, provoz školního autobusu, dětské večerní vzdělávání)


Konkrétní pomoc v našem regionu pro rok 2017 například:
Dobrovolnické centrum Kutná Hora a Čáslav - podpora dobrovolnické činnosti v nemocnicích (na odděleních LDN) a v zařízeních sociálních služeb (v domově pro seniory)

Konkrétní pomoc v našem regionu pro rok 2018 například:
- 150 000 Kč na rozvoj dobrovolnictví v Čáslavi a Kutné Hoře (Osobní náklady koordinátorů Dobrovolnického centra).
- 100 000 Kč na automobily pro terénní služby

Konkrétní pomoc v našem regionu pro rok 2023 například:
- Centrum Přístav - podpora realizace sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním - Přímá pomoc - materiální pomoc jednotlivcům i rodinám, které se ocitnou v nouzi nebo složité životní situaci - Realizace humanitárních projektů v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblastech Belgaum a Bangalore.