Web Obce

Tříkrálová sbírka 2015

5.1. 2015

Děkujeme třem krákům (Filipovi, Markétě a Dorotce) za účast na sbírce a zároveň děkujeme všem dárcům za štědré přispění.

Opustil nás Václav

10.2. 2015

Václav zemřel ke konci ledna ve věku nedožitých 78 let. Poslední rozloučení proběhlo v sobotu 7. února v kostele sv. Jana Křtitele ve Zbýšově.

Fotky ze stavění máje

25.5. 2015

Podívejte se na fotky ze stavění máje v Kluckých Chvalovicích v Galerii nebo zde.

Veterinární opatření

27.5. 2015

Nařízení státní veterinární správy: mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu. Více informací zde.

Pozvánka

24.7. 2015

Zveme Vás na pouťovou mši svatou do kapličky v Kluckých Chvalovicích v sobotu 25.7. 2012 v 18:00.

Období déletrvajícího sucha

30.7. 2015

Z důvodu dlouhotrvajícího sucha a vysokých teplot vyhlásil hejtman Středočeského kraje, Ing. Miloš Petera tzv. období déletrvajícího sucha.
Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 viz zde.

Fotky z letošní pouti

30.7. 2015

Podívejte se na fotky ze slavení poutní mše v Kluckých Chvalovicích v Galerii nebo zde.

Jeník

10.9. 2015

Gratulujeme Kateřině a Honzovi k narození syna Jeníka, který přišel na svět začátkem září. Jeníka doma uvítal starší bráška František.

Emička

30.10. 2015

Gratulujeme Lence a Romanu k narozní dcery Emy, která se narodila v druhé polovině října. Doma Emičku uvítala sestra Natálka.

Hasičské výročí

30.11. 2015

Na červenec 2016 se plánují oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Kluckých Chválovicích. Konkrétní termín oslav, stejně tak jako program bude upřesněn

Instalace vánočního stromku

30.11. 2015

Uplynulý víkend 28. a 29. 11 proběhl první adventní víkend a v tento čas byl na prostranství před autobusovou zastávku umísteň krásně ozdobený vánoční strom.

Fotky z oslavy narozenin

30.11. 2015

Začátkem října oslavil František F. devadesáté narozeniny. Společně s bratrm Josefem jim bylo dohromady 184 let.

Nejteplejší rok

13.12. 2015

Rok 2015 byl nejtelplejsi od začátku souvislého sledování v roce 1775. Celý rok panovalo mimořádné sucho meteorologické, hydrologické i zemědělské. Neobvykle vysoko vystoupaly teploty během celého roku, namátkou jmenujme léto, kde teploty vystoupaly až ke 40°C nebo štědrý den, kdy teplota kolísala kolem 15°C a bylo možné vyrazit ven v tričku. Stejně jako loni Vánoce nebyly bílé a na sníh bylo nutno počkat až po Silvestru.

Tříkrálová sbírka 2016

28.12. 2015

Do Chválovic zavítají začátkem ledna - 2.1. 2016 charitní koledníci - tři králové - s doprovodem, aby u prahů domácností i jinde předali poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a při tom poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží z důvodu stáří, nemoci, hendikepu či své nedobré sociální situaci.