Web Obce

Tříkrálová sbírka 2020

06.01.

V sobotu 4.ledna navštívili 3 králové obyvatele Chválovic. Při sbírce se vybralo ve Chválovicích víc než 3500 Kč. Farnost Zbýšov včetně vlkanečska celkem v rámci sbírky vybrala kolem 60 000 Kč. Část vybraných peněz zůstane ve farnosti, část bude alokováno na kutnohorsku, detaily zde. Všem dárcům děkujeme a také královsky děkujeme Ivče, Amálce a Kubovi. Fotky z koledy k nahlédnutí v galerii.

Máj postavená v době Koronaviru

02.05.

Těžko se plánuje stavění máje, když vláda vyhlásila nouzový stav, který platí už od 12. března a byl vyhlášen, aby se zabránilo šíření virového onemocnění označeného COVID19 nebo Koronavirs. Těžko se vybírá ten vhodný, rovně rostlý strom, který se stane májkou, plánuje se čas na pokácení. Od soboty 14. března vláda rozhodla o uzavření všech obchodů s několika výjimkami (potraviny, drogerie, atd.)

No a od 16. března byl zakázán volný pohyb osob zase s několika výjimkami (cesty do zaměstnání, atd. ). 3 dny nato od 19. března vláda zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest, tj. nosíme roušky. Mezitím do konce března vláda měnila časy, kdy mohou chodit nakupovat pouze senioři a uvolila nechat otevřít nějaké další obchody a živnosti (galanterie – aby si lidé mohli nakoupit materiál k šití roušek, atd).

Od 24. dubna se mohou lidé na veřejně dostupných místech setkávat v počtu max. deseti osob, ale s rozestupem dvou metrů. Výjimku mají rodiny a lidé žijící ve stejné domácnosti. I když se máj staví na konci dubna, stále jsou to podmínky, za kterých nemůžeme postavit obvyklou vysokou máj, ozdobenou dvěma věnci. Ale letošní máj, symbol jara, hojnosti a plodnosti stojí. Díky za to. Foto zde

Čištění koryta Vranidolského potoka

20.7. 2020

Po pročištění koryta Vranidolského potoka včetně odstranění sedimentů se očekávání zmírnění dopadu případných povodní. Dle registru smluv zažádal o práce OÚ Zbýšov vlastníka a to Lesy č.r.. Firma stavitelství Mutl z Kutné Hory, která práce prováděla, se smluvně zavázala zprůtočnit a uvolnit koryto vodního toku a odklidit vytěžený materiál nejpozději do 23.7.2020. Těžká technika v akci byla k vidění 14-16.7.2020. Prováděné práce byly v hodnotě 200 000 Kč bez DPH.

Letošní pouť ke svaté Anně

26.7. 2020

Letošní pouť se nekoná z důvodu obav způsobených koronavirovou infekcí, která se po krátkém útlumu začala zvovu rychleji šířit mezi lidmi.

Vánoční stromeček

13.12. 2020

PLetošní stromek postavili a ozdobili místní na první adventní neděli a od té doby svítí a těší kolemjdoucí. Příjemné Vánoce všem.

Srdce znavené

22.12. 2020

Ve středu 16. prosince utichlo znavené srdce našeho souseda Jana E. Tatínek, dědeček, bratr, švagr a strejda bude podle svého přání zpopelněn.

Našemu sousedu věnujeme tichou vzpomínku a rodině upřímnou soustrast.

Tříkrálová sbírka bude

22.12. 2020

Dle zpráv z kostela proběhne začátkem přístího roku tradiční tříkrálová sbírka, 3 králové přinášejí radost a boží požehnání, ale jak letos? To nevíme a neví to ani na faře, neboť forma sbírky není zřejmá.

Nicméně netradiční okolnosti však vyžadují netradiční řešení, a proto koledníci dorazili také v online podobě. Koledu si můžete poslechnout zde.

Ella přišla na svět

04.01.2021

Pár dní po Vánocích se mohli radovat z malé princezny rodiče Lenka a Martin. Ve Chvalovicích udělala Ella radost babičce Líbě a dědovi Josefovi. Fotila FOTO Tereza.